Проекти - Рекултивация на общинско депо за битови отпадъци

Рекултивация на общинско депо за битови отпадъци


Project Description

Обект: „Инженеринг (проектиране, изграждане и авторски надзор) за обект „Рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, находящо се в землището на с. Каменар, община Поморие”.

 
Възложител: Община Поморие

Локация

село Каменар

Завършен
100%