Проекти


Разгледай

Рекултивация на общинско депо за битови отпадъци

Поморие

Разгледай

ПРЕУСТРОЙСТВО НА БАЛНЕОСАНАТОРИУМ „БОЖУР”

Минерални Бани

Разгледай

Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост

Велико Търново

Разгледай

Ремонт и рехабилитация на улици в Община Борован

Борован

Разгледай

Център за социална рехабилитация и интеграция

Дряново

Разгледай

Ботевград по ОПРР 2014-2020“

Ботевград

Разгледай

Извършване на строително-монтажни работи в сгради на органите на съдебната власт

Велико Търново

Разгледай

Подмяна водопроводна инсталация на част от реп. път III-609

Царева Ливада