Проекти - Ботевград по ОПРР 2014-2020“

Ботевград по ОПРР 2014-2020“


Project Description

Обект: „Изпълнение на инженеринг за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради от държавната и общинска инфраструктура в гр. Ботевград по ОПРР 2014-2020“ по 5 обособени позиции, за обособена позиция No 1: „Изпълнение на инженеринг за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Ботевград “.


Възложител: Община Ботевград

Локация

Ботевград

Завършен
100%