Проекти - Извършване на строително-монтажни работи в сгради на органите на съдебната власт

Извършване на строително-монтажни работи в сгради на органите на съдебната власт


Project Description

Обект: „Извършване на строително-монтажни работи в сгради на органите на съдебната власт, по шест обособени позиции: Обособена позиция № 2 Строително-монтажни работи на обект „Извършване на основен ремонт и преустройство на сграда за нуждите на Административен съд, гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов“ № 1“.


Възложител: Висш Съдебен Съвет

Локация

Велико Търново

Завършен
100%