Проекти - Село Свежен

Село Свежен


Project Description

Обект: „Инженеринг /проектиране и строителство/ и последващо упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР за:

  • Изготвяне на проектна документация и строителство за: „КРР на къщата на полковник Серафимов и Нов Интерактивен културен център в УПИ XV- музейна експозиция, кв.8р по регулационния и застроителен план на АИР с. Свежен, община Брезово”
  • Изготвяне на проектна документация и строителство за: „КРР и експониране на разкритите по археологически способ градежни структури в „Двора на средновековен комплекс с изгорената църква Св. Георги” в УПИ ХVІІ-За експониране на основите на изгорената църква и други исторически останки и обществено озеленяване, кв.8р по регулационния и застроителен план на АИР с. Свежен, община Брезово”.


Възложител: Община Брезово

Локация

село Свежен

Завършен
100%