Проекти - Подмяна водопроводна инсталация на част от реп. път III-609

Подмяна водопроводна инсталация на част от реп. път III-609


Project Description

Обект: „Подмяна водопроводна инсталация, попадаща в обхвата на пътното платно на републикански път III-609 в чертите на с. Царева ливада от км 57+015 до км 58+200“- Обособена позиция № 1


Възложител: Община Дряново

Локация

село Царева ливада

Завършен
100%