Проекти - Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства

Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства


Project Description

Обект: „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и умствена изостаналост в съществуваща сграда (поликлиника), находяща се в УПИ IX от кв.87 по плана на гр. Дряново“


Възложител: Община Дряново

Локация

Дряново

Завършен
100%