Проекти - РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ТОПЛАТА ВРЪЗКА

РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ТОПЛАТА ВРЪЗКА


Project Description

Обект: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА ТОПЛАТА ВРЪЗКА /НИСКОТО ТЯЛО/ НА КБЛХ „ПАВЕЛ БАНЯ” – ГР. ПАВЕЛ БАНЯ“.

Възложител: ПРО ЕАД

Локация

Павел Баня

Завършен
100%