Проекти - Многофамилна жилищна сграда, ул.”Г.Живков”

Многофамилна жилищна сграда, ул.”Г.Живков”


Project Description

Обект: „Изпълнение на Инженеринг, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Велико Търново с 2 обособени позиции, за обособена позиция No 2: многофамилна жилищна сграда с адрес: гр.Велико Търново, ул.”Г.Живков” No 1, вх.А, вх.Б, вх.В, вх.Г, вх.Д, вх.Е, вх.Ж.


Възложител: Община Велико Търново

Локация

Велико Търново

Завършен
100%