Проекти - Жилищен блок, град Поморие, община Поморие

Жилищен блок, град Поморие, община Поморие


Project Description

Обект: „Възлагане на дейности по инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) и изпълнение на мерки за енергийна ефективност по три обособени позиции за жилищни сгради в гр. Поморие по Обособена позиция № 2: „Жилищен блок, град Поморие, община Поморие, кв. Свобода № 17“.

Възложител: Община Поморие

 

Локация

Поморие

Завършен
100%