Проекти - Многофамилна жилищна сграда УПИ XVI-за ЖС

Многофамилна жилищна сграда УПИ XVI-за ЖС


Project Description

Обект: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ- ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НПЕЕМЖС НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ 11“ за обект: „Многофамилна жилищна сграда УПИ XVI-за ЖС, магазини и гаражи в кв.5, по плана на р-н „Север” гр. Г.Оряховица, област Велико Търново с административен адрес гр. Горна Оряховица, ул. „Васил Левски” №11В,Г”.


Възложител: Община Горна Оряховица

Локация

Горна Оряховица

Завършен
100%