Проекти - Поморие кв. Свобода

Поморие кв. Свобода


Project Description

Обект: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Поморие“ по Обособена позиция № 2 „Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Поморие, кв. „Свобода“, бл. 18, вх. А, Б и В“.


Възложител: Община Поморие

Локация

Поморие

Завършен
100%