Проекти - Бургас, ж. к. „Меден рудник” бл.109

Бургас, ж. к. „Меден рудник” бл.109


Project Description

Обект: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по Обособена позиция №4 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. „Меден рудник” бл.109.


Възложител: Община Бургас

Локация

Бургас

Завършен
100%