Проекти - Ремонт и рехабилитация на улици в Община Борован

Ремонт и рехабилитация на улици в Община Борован


Project Description

 Обект: Рамково споразумение с предмет: „Ремонт и рехабилитация на улици в Община Борован” по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Ремонт и рехабилитация на улици в Община Борован”; Обособена позиция №2 „Ремонт и рехабилитация на ул. „Веслец” (800м2), с.Борован, Община Борован, направа на разрушения тротоар пред тотопункта и възстановяване на решетките в централната част на с. Борован”. Изпълнен ремонт и рехабилитация на следните улици в Община Борован:
Възложител: Община Борован

 – ул. „Шипка“ – от ОТ 400 на ул. „Ангел Йошков“ до ОТ 224 на ул. „Генерал Ангел Андреев“ – 493,70м. – ул. „С. Румянцев“ – от ОТ 224 на ул. „Генерал Ангел Андреев“ до ОТ 287 на ул. „Ангел Йошков“ – 306,63м. – ул. „М. Тошев“ – от ОТ 90 на ул. „Симеон“ до ОТ 85 на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ – 230м.

Локация

Борован

Завършен
100%