Проекти - Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост

Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост


Project Description

Обект: „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ за изграждане на нови 4 броя „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ с капацитет 15 места всеки.


Възложител: Община Велико Търново

Локация

Веилико Търново

Завършен
100%